SZENTMISE AUGUSZTUS 26 ÉS SZEPTEMBER 2 KÖZÖTT

 • ÉVKÖZI 22. VASÁRNAPJA szeptember 2-án
  • Bálv :½ 9.
  • Bükk 10.00
  • Gyimes 12.00 50 évesek kortárstalálkozója
  • Kontumác 18.00
 • Hétfő 27.
  • Bükk r. 7.00
   • 1. Berszán Ilonáért ½ éves v. unokája
   • 2. Serbán István, Aranka, József, György, Szilvia v. lánya
 • Kedd 28.
  • Bükk r. 7.00
   • 1.Hajnal Gyula, Katalinért évf. v. fia János
   • 2. Szőcs Mihály, János, Elvira, Guczuj Imre, Katalinért v. Ilonka
 • Szerda 29.
 • Csütörtök 30.
  • Gyimes du.
   • 17.00 – Szentségimádás
   • 18.00 1.– Berszán Péterke, id.Péter, Rozália , Péterért v. özv.
 • Péntek 31.
  • Gyimes 7.00
   • 1. – Járka Gizella, Jánosért v. Gergely Illés
  • IV. Biciklitúra Kostelekbe Gyülekező 8:30
 • Szombat 1.
  • Bükk 6.00
   • 1. Kolcsár Imréért évf. v. családja (Berszán Lajos atya)
   • 2. Farkas Jenőért évf.Miklós,Erzsébet, Berta, a cs. halott. v. Anna
  • Gyimes 7.00
   • 1. Antal Sándor Péterért 6 hetes v. családja
  • Gyimes ½ 8
   • 2. Bilibók Izabella, Péter, Mária v. György
   • 3. A család élő és elhunytjaiért v. Bilibók György
  • Esküvő- Gyimes
   • 16 óra: Koncsag Lóránd + Tatár Magdolna
   • 18 óra:Gábor Tibor-Antal Szidónia
 • ÉVKÖZI 22. VASÁRNAPJA szeptember 2-án
  • Szentségimádás a 12-es mise után 14-ig, az esti mise előtt 17-től
  • Bálv :½ 9. – 1. Bilibók György, Erzsébet, Ilonkáért v. Miklós
  • Bükk 10.00 ,
  • Gyimes 12.00+ keresztelés- Sinka Natasa,
  • Tarhavas du.16.00 -1.Oltyán Ilona, Krisztián, Bilibók Aranka v. Erzsébet
  • Kontumác 18.00

Házszentelés Gyimesbükkön

10891929_783696668370706_3041105562370222296_n

 • Dec. 27: SZENT JÁNOS APOSTOL: Szentmisék: Bükk–10.00 és Gyimes–12.00 – HÁZSZENTELÉS A BÜKKI RÉSZEN: Templomtól lefele, Vízentúli rész és a Megálló környéke
 •  Dec: 28: APRÓSZENTEK: Szentmisék: Tarhavas–8.00, Bükk–8.00, Gyimes–9.00 –HÁZSZENTELÉS A TARHAVASI RÉSZEN 
 • Dec. 29: Szentmise: Bükk 7.00 – HÁZSZENTELÉS A BILIBOKSZER- BUHAI RÉSZEN …

Szent László év

szent_laszlo_kiralySZENT LÁSZLÓ ERDÉLY FŐVÉDŐSZENTJÉNEK EMLÉKÉVE A 2017-ES ÉV. 

„…úgy ragyogott, mint felhők közt a hajnalcsillag,mely elűzi a nyomasztó sötétséget.” (Képes Krónika)

            SZENT LÁSZLÓ TUDTA MIT AKAR, LÁTTA NÉPE SZÜKSÉGLETÉT, LELKI IGÉNYÉT, SZÉTHÚZÁSÁT. AZ EGÉSZ VILÁG CSODÁLATÁRA VÉDTE, TERJESZTETTE, ÉPÍTETTE AZ ORSZÁGOT, ERŐSÍTETTE AZ ERKÖLCSÉT, TOVÁBBSZERVEZTE AZ EGYHÁZAT. MINDEZT HITBEN, BÁTORSÁGBAN ÉS ERÉLYESEN, A LOVAGIASSÁG ESZMÉNYÉNEK JEGYÉBEN.

Advent tevékeny várakozás

advent1Advent tevékeny várakozás
Pilinszky így fogalmaz az adventi várakozásról: „Az adventi várakozás lényege szerint: várakozás arra, Aki van. Ahogy a szeretet misztériuma sem egyéb, mint várakozás az után, aki van, aki a miénk. Advent idején mi arra várakozunk és az után vágyódhatunk, ami megtörtént, s akit kétezer esztendeje jól-rosszul kezünk között tartunk. Vágyódunk utána és várakozunk. Az adventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez, de valóban mindennél messzebb áll tőle. Valódi várakozás, ahogy a szeretet mindennél valóságosabban vágyakozik az után, akit magához ölel, és örök újszülöttként a karjai között tart.”
Az advent a várakozás gyümölcsöző kell legyen számunkra. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy „meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami már a miénk”. Gyermekkorunkban éltünk így, vágyakoztunk arra, ami biztosan megjött, pl: az első hóesésre. És várakozásunk ettől semmivel sem volt kisebb és erőtlenebb.

Roráté

rorate_01Szeretettel várjuk a kedves híveket a roráté szentmisére. Gyimesben minden reggel szerda és vasárnap kivételével ½ 6 órakor kezdődik a program. Egyházi zene fogadja a kedves híveket az Úr házába, szentgyónási lehetőség van minden reggel. 5.45-perctől kis adventi gondolatokat vetíttet a gyakorlati éves Máté Szilveszter kispap. Majd a az Úr angyala imát énekeljük el a hagyományos csengőhang kíséretével.

Adventi Gyertyagyújtás

eredetilead8909„Adventi gyertyagyújtás”
A latin „adventus Domini” kifejezés „az Úr eljövetele”-t jelenti. A karácsonyt megelőző várakozás az Úr eljövetelben éri el jutalmát. Régebben egyes vidékeken „kis-böjtnek” is nevezték ezt az időszakot.
November 26-án a Dani Gergely általános iskola nyolcadik osztályosai, valamint a román tannyelvű iskolák nyolcadikosai közös adventi gyertyagyújtást mutatnak be. Ez a kis ünnepélyes előadás nem szentmise, hanem rövidebb igeliturgia keretében lesz megtartva. A bükki templomban 18-órai kezdettel, míg a gyimesi templomban 19-órai kezdettel tartjuk ünnepségünket. Miért is szerveztünk gyertyagyújtást? …

Magunkról

gyimesbukk
Szolgálatot teljesít:

 • Ft. Salamon József, plébános
 • T. Hanuleac Tamás, segédlelkész
 •  Tankó Előd, kántor

A kontumáci (vesztegzári) Nagyboldogasszony templom 1782-ben épült. A templom körüli romépületeket történelmi jelentőségük miatt konzerválni kellene. P. Reparolis Vicentius ferencest (1764–1775) a vesztegzár lelkészének nevezték ki Csík-Gyimesre Mária Terézia utasítására. Ő volt az, aki a madéfalvi veszedelem évében, 1764. szeptember 3-án engedélyt kért, hogy magánháznál mondhasson misét, és az akkor meglévő kevés létszámú gyermeket taníthassa. A királyi főkormányszék közbenjárásával az engedélyt meg is kapta. Ettől az időtől kezdve a vesztegzári lelkipásztorok egyúttal a helybéli, valamint a határnál szolgálatot teljesítők gyermekeit is tanították.