Magunkról

gyimesbukk
Szolgálatot teljesít:

  • Ft. Salamon József, plébános
  • T. Hanuleac Tamás, segédlelkész
  •  Tankó Előd, kántor

A kontumáci (vesztegzári) Nagyboldogasszony templom 1782-ben épült. A templom körüli romépületeket történelmi jelentőségük miatt konzerválni kellene. P. Reparolis Vicentius ferencest (1764–1775) a vesztegzár lelkészének nevezték ki Csík-Gyimesre Mária Terézia utasítására. Ő volt az, aki a madéfalvi veszedelem évében, 1764. szeptember 3-án engedélyt kért, hogy magánháznál mondhasson misét, és az akkor meglévő kevés létszámú gyermeket taníthassa. A királyi főkormányszék közbenjárásával az engedélyt meg is kapta. Ettől az időtől kezdve a vesztegzári lelkipásztorok egyúttal a helybéli, valamint a határnál szolgálatot teljesítők gyermekeit is tanították.